Schooltijden en vakantierooster

De schooltijden, het gymrooster en het vakantierooster van onze school
Onze schooltijden
Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Woensdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Donderdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Er is inloop vanaf 08.20 uur. De lessen starten om 08.30 uur.

Gymrooster
Dag Groep
Elke dag 1 & 2
Dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. Alle groepen

Het vakantierooster 2021 - 2022
Dag Begindatum Einddatum
Start schooljaar 23-08-2021 18-07-2022
Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022
Goede vrijdag 15-04-2022
Pasen 18-04-2022
Koningsdag 27-04-2022
Meivakantie 02-05-2022 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 18-07-2022 29-08-2022

Studiedagen (leerlingen zijn de hele dag vrij)
Vrijdag 25 september 2020
Maandag 15 februari 2021
Donderdag 17 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Studiemiddagen (leerlingen zijn om 12.00 vrij)
Dinsdagmiddag 3 november 2020
Vrijdagmiddag 18 december 2020
Woensdagmiddag 20 januari 2021
Dinsdagmiddag 30 maart 2021