Schooltijden en vakantierooster

De schooltijden, het gymrooster en het vakantierooster van onze school
Onze schooltijden
Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Woensdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Donderdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Er is inloop vanaf 08.20 uur. De lessen starten om 08.30 uur.

Gymrooster
Dag Groep
Elke dag 1 & 2
Dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. Alle groepen

Het vakantierooster 2022 - 2023
Dag Begindatum Einddatum
Start schooljaar 29-08-2022 24-07-2023
Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Goede vrijdag 07-04-2023
Pasen 10-04-2023
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 24-07-2023 01-09-2023

Studiedagen (leerlingen zijn de hele dag vrij)
Vrijdag 25 september 2020
Maandag 15 februari 2021
Donderdag 17 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Studiemiddagen (leerlingen zijn om 12.00 vrij)
Dinsdagmiddag 3 november 2020
Vrijdagmiddag 18 december 2020
Woensdagmiddag 20 januari 2021
Dinsdagmiddag 30 maart 2021