Schooltijden en vakantierooster

De schooltijden, het gymrooster en het vakantierooster van onze school
Onze schooltijden
Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Woensdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Donderdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Er is inloop vanaf 08.20 uur. De lessen starten om 08.30 uur.

Gymrooster
Dag Groep
Elke dag 1 & 2
Dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. Alle groepen

Het vakantierooster 2022 - 2023
Dag Begindatum Einddatum
Start schooljaar 29-08-2022 24-07-2023
Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
Goede vrijdag 07-04-2023
Pasen 10-04-2023
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 24-07-2023 01-09-2023

Studiedagen (leerlingen zijn de hele dag vrij)
Woensdag 21 september 2022
Vrijdag 28 oktober 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 20 februari 2023
Dinsdag 28 maart 2023

Studiedagen (leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)
Vrijdag 23 december 2022
Woensdag 8 februari 2023
Woensdag 19 april 2023
Vrijdag 21 juli 2023