Schooltijden en vakantierooster

De schooltijden, het gymrooster en het vakantierooster van onze school
Onze schooltijden
Dag Tijden Groepen
Maandag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Woensdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Donderdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur Alle groepen
Er is inloop vanaf 08.20 uur. De lessen starten om 08.30 uur.

Gymrooster
Dag Groep
Elke dag 1 & 2
Dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. Alle groepen

Het vakantierooster 2023 - 2024
Dag Begindatum Einddatum
Eerste schooldag 04-09-2023
Herfstvakantie 21-10-2023 29-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 12-05-2024
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2024
Hemelvaart (in de meivakantie) 09-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 02-09-2024

Studiedagen (leerlingen zijn de hele dag vrij)
Woensdag 21 september 2022
Vrijdag 28 oktober 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 20 februari 2023
Dinsdag 28 maart 2023

Studiedagen (leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)
Vrijdag 23 december 2022
Woensdag 8 februari 2023
Woensdag 19 april 2023
Vrijdag 21 juli 2023