Voor nieuwe ouders

Aanmelden op dinsdagochtend
Via de woonbegeleiding van het COA ontvangen ouder(s) en/of verzorger(s) een brief dat hun kind aangemeld mag worden op Interschool.

Op dinsdagochtend worden ouder(s) en/of verzorger(s) tussen 10.30 uur en 12.00 uur verwacht op Interschool om hun kind in te schrijven.
Er vindt dan een intakegesprek plaats met een medewerker van Interschool.

Tijdens het intakegesprek wordt er samen een formulier ingevuld en er wordt om een kopie gevraagd van het identiteitsbewijs (kan ook een bewijs van het COA zijn).

Vervolgens wordt besproken in welke groep het kind wordt geplaatst en wanneer het kan starten op Interschool. Daarna wordt er kennis gemaakt met de leerkracht en kunnen de ouder(s) en/of verzorger(s) even in de klas kijken.
De interne begeleiding zorgt ervoor dat de intakeformulieren en eventuele onderwijskundige rapporten worden opgevraagd en worden overgedragen aan de leerkracht van het kind, zodat het niveau van de leerling kan worden bepaald.