Onze visie

De visie van onze school

Visie


Naast een missie heeft elke school een gezamenlijk richtpunt, een visie, nodig. Een visie geeft een ideaalbeeld van een gewenste toekomst, werkt uitdagend en inspirerend, motiveert tot vernieuwing en levert als zodanig een bijdrage aan het toekomstig beleid. Kortom, een visie is richtinggevend, motiveert en geeft binding. De visie van Interschool, basisschool voor anderstaligen is als volgt geformuleerd:

Op Interschool bieden we thematisch onderwijs vanuit de zone van de actuele ontwikkeling van leerlingen. Bouwend aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden van onze leerlingen, houden we rekening met hun wereldse ervaringen. Dit is nodig voor vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld.