Onderwijsarrangementen

Het onderwijsaanbod op Interschool
Een goed beredeneerd leerstofaanbod is van groot belang op Interschool, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Op Interschool kunnen wij drie onderwijsarrangementen bieden:

Eerste opvangonderwijs (POL-klassen)
In de POL-klassen zitten leerlingen die de Nederlandse taal helemaal niet beheersen. Deze leerlingen zijn net in Nederland aangekomen. In deze klassen is gewenning aan het Nederlandse onderwijssysteem en het kennismaken met de Nederlandse taal en cultuur het belangrijkste doel.

Taalklassen NT2
In de taalklassen NT2 krijgen leerlingen onderwijs die de Nederlandse taal nog niet beheersen, maar de gewenningsfase hebben doorlopen. In deze klassen is het voornaamste doel om een leerling in één tot anderhalf jaar het Nederlands te leren om het vervolgens door te laten stromen naar een reguliere groep.

Regulier onderwijs
In de reguliere klassen worden leerlingen geplaatst die de Nederlandse taal (redelijk) beheersen. De leerlingen in deze klassen werken in reguliere methodes en krijgen een onderwijsaanbod volgens de gestelde kerndoelen vanuit het ministerie van het onderwijs in Nederland.

Binnen deze drie onderwijsarrangementen is het leerstofaanbod op de verschillende kernvakken anders georganiseerd. Wij verwijzen dan ook naar de documenten waarin het leerstofaanbod is vastgelegd voor de drie onderwijsarrangementen. Deze documenten liggen ter inzage op school.