Onderwijs aan anderstaligen

Elke basisschool is verbonden met haar omgeving, heeft haar 'eigen' kinderen en probeert in het onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Interschool ontvangt het grootste deel van haar leerlingen vanuit het COA. De woonomgeving is multicultureel en er wonen veelal geen Nederlands sprekende mensen. Vaak woont men met meerdere gezinnen in één woonruimte.

De ouders van deze leerlingen hebben vaak geen onderwijs genoten in hun thuisland. Een aantal ouders heeft in het land van herkomst een of andere vorm van (basis)onderwijs gevolgd. In de meeste gevallen verschilt ons onderwijssysteem sterk van hetgeen zij kennen. De ouders spreken geen Nederlands en zijn vaak niet in staat hun kinderen te ondersteunen bij het leerproces.
De rollen zijn dikwijls omgekeerd: de kinderen helpen al op jonge leeftijd hun ouders door te ‘tolken’.

Een kind dat in Nederland is gearriveerd, heeft rust en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Het kind moet zijn houding ten opzichte van die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst is onzeker en door de vele externe prikkels, denk aan: transfers van het ene centrum naar het andere centrum, de invloed van de asielprocedure, uitzetting van vrienden/familie, wordt de innerlijke rust van het kind verstoord.

Het onderwijs wordt bovenal gekenmerkt door het zeer grote verloop van leerlingen: de ervaring leert dat de verblijfsduur varieert van een week tot maximaal anderhalf jaar. Meer dan de helft van de ingeschreven leerlingen in een kalenderjaar is binnen een paar weken weer vertrokken.
Sommige leerlingen hebben in hun land van herkomst niet of nauwelijks onderwijs gevolgd. De leerlingen van onze school beheersen de Nederlandse taal redelijk tot helemaal niet. Hierdoor loop je tegen een taalbarrière aan tussen, zowel leerkracht leerling, alsook tussen de leerlingen onderling.

Door de sterk verschillende situaties ten opzichte van de reguliere bassischool heeft ons onderwijs aan kinderen van nieuwkomers andere prioriteiten.
Bij ons ligt de nadruk op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Afhankelijk van de beginsituatie wordt een leerling op leeftijd in een onderwijsarrangement geplaatst op Interschool. Binnen deze onderwijsarrangementen is het leerstofaanbod op de verschillende kernvakken anders georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids op deze site.