Excellente School

Op 14 december 2016 heeft een kwaliteitsonderzoek door de inspectie van onderwijs plaatsgevonden op Interschool, waarin de volgende punten zijn benoemd:
  • Het onderwijsleerproces is op orde. Leerlingen krijgen alle gelegenheid van het geboden onderwijs te profiteren.
  • De leerlingen krijgen een passend arrangement aangeboden en de leraren volgen structureel hun ontwikkeling.
  • Leraren leggen duidelijk uit.
  • Het team spant zich maximaal in voor een veilig, respectvol en positief leerklimaat.
  • De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur zijn goed.

Naar aanleiding van dit kwaliteitsonderzoek is Interschool het traject voor excellente school ingegaan.
Op 22 januari 2018 werd het predicaat Excellente School 2017 primair onderwijs ontvangen voor het arrangement eerste opvangonderwijs uitgereikt voor de schooljaren 2018, 2019 en 2020.

Op donderdag 5 maart 2020 heeft de inspectie van onderwijs Interschool opnieuw bezocht. Het oordeel van de inspectie is wederom goed op de kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, schoolklimaat en kwaliteitszorg en ambitie.